Rikdom

Elisabeth sept14 007cr

Du viste meg veien gjennom rikdom fra ditt hjerte

Vi elsket hverandre ubetinget

Vi gav hverandre ros

Sprang om hverandre for å vise vår kjærlighet

Diskuterte i rolighet

Gav hverandre visdom

Dagligdagse ting var som en lek

Utfylte hverandre i kjærlighet

Savnet er stort, det er min ærlighet

Til og med rosene gråter

Veien

Vi vet aldri hvor veien går

Fra det lyseste sted

Til et hull i mørke

– Elisabeth Gallefoss

Fra boken «Kill them! Kill them! Blodige tårer.»

La 2015 bli et år i kjærlighet.