Life force

Naturen kaller

Vinden renser sjelen

Fuglene synger glede til dine hjerteslag

Trærne svaier glede

Ny næring

Røttene styrker din jordkraft

Sola gir deg nye celler

Sjøbad renser deg

Naturen er livskraft

Du er livets sjef og velger din vei

Din styrke

Takknemlighet

Fargerike gleder

Kiss from Dancing Butterfly